Kategorie

Reklamace

Pokud se na výrobku v záruční lhůtě projevila závada, máte právo uplatnit reklamaci.

  • Vyplňte Formulář pro uplatnění reklamace, který je ke stažení níže na této stránce
  • Přiložte prodejní doklad, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás
  • V co nejkratším termínu nám zboží předejte, a to zasláním zpět na adresu uvedenou na daňovém dokladu přiloženém u zakoupeného zboží nebo osobně na výdejním místě, kde jste si zboží převzali
  • Zásilka musí obsahovat reklamované zboží včetně kompletního příslušenství.
  • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Podrobné informace týkající se Práva kupujícího z odpovědnosti za vady najdete ve Všeobecných obchodních podmínkách v sekci Vše o nákupu.

Stažení formulářů

Pro stažení formuláře vyplňte následující údaje: